عاشقانه

دوسِت دارم از ته دل ٬ دلی که پر پر میزنه

دلی که ساز عشقتو از همه بهتر میزنه
دوسِت دارمـ حتی اگه یه شب به خواب من نیای
عاشقتم مثل همه حتی اگه منو نخوای

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:52  توسط M  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:52  توسط M  | 

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:47  توسط M  | 

عشق خدا به همه یکسانَ ستــ ولی من می گویم: مرا بیشتر از همه دوستــ دارد وگرنهـ بهـ همهـ یکی مثل تو می داد . /
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:46  توسط M  | 

gif_0002
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:37  توسط M  | 

gif_0002
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:37  توسط M  | 

gif_0008
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:36  توسط M  | 

couples_0012
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:31  توسط M  | 

alone_0008
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:29  توسط M  | 

alone_0023
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 22:29  توسط M  |